Laikraščio, tinklalapio "Vakarinė Palanga" ir vasaros leidinio „Pliažas“ redakcija

Vytauto g. 120-1, Palanga

Bendras

Tel./faks. 8 460 57444, mob. tel. 8 652 00642

Skelbimų ir reklamos  skyrius

[email protected]

Žurnalistai tel. 8 460 51430, mob. tel. 8 655 93740.

El.paštas naujienoms ir pranešimams spaudai

[email protected]

Vyriausioji redaktorė Tamara Zaiceva

[email protected]