Laikraščio, tinklalapio "Vakarinė Palanga" ir vasaros leidinio „Pliažas“ redakcija

Vytauto g. 120-1, Palanga

Bendras

Tel./faks. 8 460 57444, mob. tel. 8 652 00642

Skelbimų ir reklamos  skyrius

reklama@vakarinepalanga.lt

Tinklalapio redaktorius Aurimas Dovsevičius

Tel. 8 662 88 081, aurimas@vakarinepalanga.lt

Žurnalistai tel. 8 460 51430, mob. tel. 8 655 93740.

El.paštas naujienoms ir pranešimams spaudai

redakcija@vakarinepalanga.lt

Vyriausioji redaktorė Tamara Zaiceva

tamara@vakarinepalanga.lt